✯Học sinh 24h✯ (CAC)
ADMIN: Chào mừng bạn đến hocsinh24h.
Hãy ĐĂNG NHẬP nếu là thành viên hoặc đăng kí.
Nếu không đăng kí hoặc đăng nhập mong bạn để lại nút like hoặc +1.Chúc mừng @"Hoàng Anh Thư" @"super.vuong anh" @"thuaan201001" đã đạt cấp super tv và được thưởng 5.000.000 xu thành tích.
Top posting users this week
7 Số bài - 41%
3 Số bài - 18%
3 Số bài - 18%
2 Số bài - 12%
1 Bài gửi - 6%
1 Bài gửi - 6%
Top posting users this month
31 Số bài - 49%
8 Số bài - 13%
7 Số bài - 11%
6 Số bài - 10%
5 Số bài - 8%
2 Số bài - 3%
2 Số bài - 3%
1 Bài gửi - 2%
1 Bài gửi - 2%
Top posters
561 Số bài - 34%
216 Số bài - 13%
Nhật Duy (215)
215 Số bài - 13%
198 Số bài - 12%
145 Số bài - 9%
mr.panda (123)
123 Số bài - 7%
Linh2004 (79)
79 Số bài - 5%
ADMIN (44)
44 Số bài - 3%
Nam Tran (43)
43 Số bài - 3%
Tam Pham (41)
41 Số bài - 2%
Bạn bè của hocsinh24h

Share
Go down
avatar
Đàm Thị Thanh Trà
Thành viên có đóng góp
Thành viên có đóng góp
Tiềm Năng Tiềm Năng : 104911
Điểm HT : 3
Join date : 30/03/2017
Age : 13

Thích Từ nối :) >.-

on Sat Apr 01, 2017 4:36 pm
TỪ NỐI
1. Because , Because of
- Đằng sau because phải dùng 1 câu hoàn chỉnh ( 1 mệnh đề ) nhưng đằng sau because of phải dùng 1 ngữ danh từ .
Eg : I like her because she is intelligent = I like her because of her intelligence
- Because of = on account of = due to
Eg : The accident was due to the heavy rain
- Dùng as a result of để nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự vật , sự việc
Eg : He was blinded as a result of a terrible accident
2. Từ nối chỉ mục đích và kết quả
- Trong cấu trúc này người ta dùng cụm từ so that ( sao cho , để cho ) . Động từ ở mệnh đề sau so that phải để ở thì tương lai so với thì ở mệnh đề chính .
Eg : He studied very hard so that he could pass the test .
3. Từ nối chỉ nguyên nhân kết quả
- Người ta dùng cấu trúc so ... that ( quá , đến nỗi mà ) để diễn đạt các mệnh đề có quan hệ nguyên nhân - kết quả . Cấu trúc này được sử dụng với cả tính từ và phó từ .
Eg : He ran so fast that he broke the previous speed record .
Mary worked so diligently that she received an increase in salary .
- Dùng với danh từ số nhiều : cấu trúc vẫn là so ... that nhưng phải dùng many hoặc few trước danh từ đó .
Eg : I had so few job offers that it wasn't dificult to select one
- Dùng với danh từ không đếm được : cấu trúc vẫn là so ... that nhưng phải dùng much hoặc little trước danh từ đó .
Eg : He has invested so much money in the project that he can't abandon it now .
- Dùng với tính từ + danh từ số ít với cấu trúc such a ... that . Có thể dùng so theo cấu trúc : So + adj + a + N ... that .
Eg : It was such a hot day that we decided to stay indoors .
It was so hot a day that we decided to stay indoors .
- Dùng tính từ + danh từ số nhiều / không đếm được : such ... that . Tuyệt đối không dùng so .
Eg : They are such nice pictures that everybody will want one .
This is such dificult homework that I will never finish it .
4. Một số các từ nối mang tính điều kiện khác .
- Even if + negative verb : cho dù
Eg : You must go tomorrow even if you aren't ready .
- Whether or not + positive verb : dù có hay không
Eg : You must go tomorrow whether or not you are ready .
- Các đại từ nghi vấn đứng đầu câu cũng dùng làm từ nối và động từ theo sau chúng phải chia ở ngôi thứ 3 số ít .
Eg : Whether he góe out tonight depends on his girlfriend .
Why these pupils can't solve this problems makes the teachers confused .
- Unless + postisive verb : trừ phi , nếu không .
Eg : You will be late unless you start at once .
- But for that + unreal condition : nếu không thì
Eg : My father pays my fee , but for that I couldn't be here .
My car broken down , but for that we would have been here in time .
- Otherwise + unreal condition : kẻo , nếu không thì
Eg : We must be back before midnight otherwise I will be locked out .
- Otherwise + unreal condition : kẻo , nếu không thì ( sau đó phải là điều kiện không thực hiện được ) .
Eg : Her father supports her finance otherwise she couldn't conduct these experiments .
I used a computer , otherwise I would have taken longer with these calculations .
- Provided / providing that : với điều kiện là , miễn là
Eg : You can camp here providing that you leave no mess .
- Suppose / Supposing / what ... if : giả sử ... thì , nếu ... thì .
Eg : Suppose the plane is late
What ( will happen ) if the plane is late .
Lưu ý : Suppose còn có thể được dùng để đưa ra lời gợi ý
Eg : Suppose you ask him = Why don't you ask him
- If only + S + simple present / will + verb : hi vọng rằng
Eg : If only he comes in time .
If only he will learn harder for the test next month .
- If only + S + simple past / past perfect : giá mà
Eg : If only he cảm in time now
If only she had studied harder for that test .
- If only + S + would + V
+ Diễn đạt 1 hành động không thể xảy ra ở hiện tại .
Eg : If only he would drive more slowly = we wish he drove more slowly .
+ Diễn đạt 1 ước muốn vô vọng về tương lai .
Eg : If only it would stop raining .
- Immediately / as soon as / the moment ( that ) / the instant that / directly : ngay lập tức / ngay khi mà .
Eg : Tell me  immediately / as soon as you have any news .
Phone me the moment that you get the results .
I love you in instant ( that ) I saw you .
Directly I walked in the door I smalt smoke .
avatar
Nhật Duy
sáng lập viên
sáng lập viên
Tiềm Năng Tiềm Năng : 672573
Điểm HT : 140038
Join date : 08/07/2016
Age : 18
http://hocsinh24h.lifeme.net

Thích Re: Từ nối :) >.-

on Sat Apr 01, 2017 4:38 pm
ừm
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết